Trang chủ Sơ đồ Web Cơ hội nghề nghiệp Liên hệ
 
Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Rồng Việt

 

Địa chỉ liên lạc:
Tầng 8, toà Viet Dragon, 
141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
Tel: (84 8) 3 823 7791
Fax: (84 8) 3 823 7792
Email: info@vdfm.com.vn
Website:
www.vdfm.com.vn

Website Links
Liên hệ

Tel: (848) 3.8237791
Fax:(848) 3.8237792

Trang chủ >> Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Bộ quy tắc này được áp dụng đối với tất cả các nhân sự làm việc tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khóan Việt Long (‘Công ty'), cụ thể:

 -   Đối với các nhân sự không liên quan đến hoạt động đầu tư và giao dịch chứng khoán, phải tuân thủ các quy định ngoại trừ mục D và E của Bộ Quy tắc này.

 -   Đối với các nhân sự liên quan đến hoạt động đầu tư và giao dịch chứng khoán, phải tuân thủ toàn bộ các quy định của Bộ Quy tắc này.

A.             TRÁCH NHIỆM VỚI NGHỀ NGHIỆP

-          Am hiểu pháp luật:

§          Hiểu biết và tuân thủ pháp luật, các quy định liên quan áp dụng trong lĩnh vực chuyên môn và nội quy của các tổ chức và hiệp hội nghề nghiệp có tham gia.

§          Tuân theo quy định mang tính nghiêm khắc hơn trong trường hợp có sự xung đột/hoặc bị chi phối giữa các quy định.

-          Độc lập và khách quan: không được gợi ý, đề nghị, xin, chấp nhận các quà biếu hay các lợi ích khác liên quan có thể làm tổn hại đến sự độc lập khách quan của chính mình và của người khác.

-          Không được cố ý trình bày sai lệch liên quan đến các phân tích, khuyến cáo, thực hiện đầu tư và các hoạt động chuyên môn khác.

-          Không được tham gia bất kỳ các hành động nào liên quan đến sự thiếu trung thực, gian lận, lừa đảo hay bất kỳ vi phạm nào thể hiện ngược lại với danh tiếng, sự liêm chính và giá trị cốt lõi Công ty.

B.             TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG

-          Hành xử vì lợi ích của khách hàng và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của Công ty hay lợi ích của cá nhân.

-          Công bằng và khách quan đối với tất cả các khách hàng khi cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư, phân tích và khuyến cáo đầu tư, thực hiện đầu tư hay các hoạt động chuyên môn khác.

-          Bảo mật các thông tin liên quan đến khách hàng, ngoại trừ các trường hợp sau:

§          Các thông tin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của khách hàng;

§          Công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật và các quy định liên quan;

§          Được khách hàng cho phép công bố thông tin.

-          Từ chối tham gia bất kỳ các quan hệ kinh doanh hay chấp nhận các quà biếu mà qua đó có thể ảnh hưởng đến sự độc lập, khách quan hay trách nhiệm với khách hàng.

C.             TRÁCH NHIỆM VỚI CÔNG TY

-          Luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên lợi ích của cá nhân.

-          Không được tiết lộ các thông tin mật của Công ty hoặc của các đối tác có ký cam kết bảo mật thông tin với Công ty.

-          Không được nhận quà biếu và các lợi ích liên quan có khả năng gây xung đột lợi ích với Công ty trừ khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của cấp quản lý trực tiếp.

D.            PHÂN TÍCH, KHUYẾN CÁO VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

-          Có cơ sở hợp lý và đầy đủ, được hỗ trợ bởi các nghiên cứu và điều tra thích hợp, khi đưa ra các quyết định đầu tư.

-          Phân biệt giữa thực tế và quan điểm khi trình bày phân tích và khuyến cáo đầu tư.

-          Quan tâm hợp lý và đánh giá cẩn trọng khi quản lý tài sản của khách hàng.

-          Không tham gia vào các hoạt động nhằm làm sai lệch giá cả hay thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo với ý định làm sai lệch các thành phần tham gia thị trường.

-          Trong trường hợp chịu trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư theo chiến lược và mục tiêu cụ thể, các khuyến nghị đầu tư hay hoạt động đầu tư phải tuân thủ các mục tiêu và hạn chế đầu tư đã được nêu trước của danh mục đầu tư.

-          Trong trường hợp chịu trách nhiệm quản lý đầu tư hoặc giao dịch ủy thác, phải thu thập và tìm hiểu các thông tin về khả năng tài chính, thời hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận, hạn chế đầu tư, và các yêu cầu khác của nhà đầu tư (nếu có).

E.             GIAO DỊCH

-          Không hành động, hay tác động để người khác hành động, dựa vào các thông tin chưa/không công bố (thông tin nội gián) mang tính trọng yếu có thể ảnh hưởng đến giá cả của công cụ đầu tư.

-          Ưu tiên thực hiện các giao dịch đầu tư với tư cách đại diện cho khách hàng trước các giao dịch đầu tư cho Công ty và trước các giao dịch đầu tư mà cá nhân có quyền lợi trực tiếp.

-          Tìm kiếm giao dịch tốt nhất nhằm tối đa giá trị danh mục đầu tư của khách hàng.

-          Thiết lập chính sách và quy trình phân bổ tài sản đầu tư hợp lý nhằm đảm bảo sự công bằng trong quá trình phân bổ tài sản giữa các khách hàng.

F.             HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH GIÁ

-          Trình bày các thông tin hoạt động một cách công bằng, chính xác, thích hợp, đúng thời điểm và đầy đủ. Không được trình bày sai lệch về hoạt động của danh mục đầu tư hay hoạt động của Công ty.

-          Sử dụng giá thị trường hợp lý để định giá tài sản của khách hàng và áp dụng các phương pháp xác định giá cả hợp lý đối với các chứng khoán, hay tài sản, không có giao dịch thường xuyên hay không có báo giá của bên thứ ba.

G.            CÔNG BỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

-          Đảm bảo thông tin công bố là trung thực, chính xác, đầy đủ và dễ hiểu.

-          Công bố tất cả các vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự độc lập và khách quan, có thể gây xung đột lợi ích hay cản trở việc thực hiện nghĩa vụ với khách hàng và với Công ty.

-          Công bố về phương pháp lựa chọn tài sản đầu tư, phương pháp phân bổ tài sản đầu tư cho tài khoản của Công ty và cho tài khoản của khách hàng trong các trường hợp pháp luật quy định.

-          Công bố các thông tin về danh mục đầu tư của cá nhân ngay sau khi ký hợp đồng lao động với Công ty. Trong trường hợp có ý định thay đổi và sau khi thay đổi tỷ lệ và danh mục đầu tư của cá nhân, phải thông báo và được sự chấp thuận của bộ phận kiểm soát nội bộ hoặc cấp quản lý trực tiếp. Thông tin về các giao dịch đầu tư cá nhân được quản lý tập trung tại bộ phận kiểm soát nội bộ và được lưu trữ trong khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật.

-          Không được phép công bố với bên thứ ba hay người ngoài Công ty các thông tin sau:

§          Chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty và của khách hàng;

§          Các dự án đầu tư đang triển khai;

§          Các bản phân tích đầu tư, mô hình tài chính, các bản nghiên cứu và các dữ liệu được tổng hợp và phân tích khác của Công ty;

§          Hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty, của khách hàng;

§          Các thông tin khác theo yêu cầu bảo mật thông tin của cấp quản lý trực tiếp.

H.            TUÂN THỦ VÀ HỖ TRỢ

-          Thiết lập và tuân thủ các chính sách và quy trình nhằm đảm bảo các điều khoản của Bộ Quy tắc này và tất cả các yêu cầu của pháp luật và quy định liên quan được chấp hành nghiêm chỉnh.

-          Chỉ định 01 (một) chuyên viên tuân thủ chịu trách nhiệm giám sát các chính sách, quy trình và thực hiện điều tra các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện quản lý đầu tư.

-          Đảm bảo thông tin về danh mục đầu tư cung cấp cho khách hàng là chính xác và hoàn chỉnh.

-          Lưu giữ các tài liệu được dùng để hỗ trợ quá trình phân tích, khuyến cáo, thực hiện đầu tư hay các giao tiếp liên quan với khách hàng trong một khoảng thời gian thích hợp.

 

Những nguyên tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nêu trên được xác định nhưng không có nghĩa là CBNV Công ty chỉ giới hạn thực hiện theo các cam kết này mà còn phải có trách nhiệm tuân thủ theo những chuẩn mực đạo đức hợp lý trong những trường hợp mà Bộ quy tắc này chưa bao gồm, đề cập đến.

Bottom
Copyright 2007 © VDFM
All rights reserved
Visitors: 53397
    Trang chủ       |      Giới thiệu      |      Thông tin       |      Sơ đồ Web      |       Liên hệ    
Website design by Webvietdesigns