Trang chủ Sơ đồ Web Cơ hội nghề nghiệp Liên hệ
 
Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Rồng Việt

 

Địa chỉ liên lạc:
Tầng 8, toà Viet Dragon, 
141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
Tel: (84 8) 3 823 7791
Fax: (84 8) 3 823 7792
Email: info@vdfm.com.vn
Website:
www.vdfm.com.vn

Website Links
Liên hệ

Tel: (848) 3.8237791
Fax:(848) 3.8237792

Trang chủ >> Các giải pháp phát triển Chứng khoán năm 2008
Các giải pháp phát triển Chứng khoán năm 2008

15:24:21, 24/01/2008 

I.  Một số dự báo TTCK đến năm 2010

- Qui mô TTCK sẽ tăng mạnh trong 4 năm tới với dự báo giá trị thị trường cổ phiếu niêm yết có khả năng đạt từ 60%- 70% GDP vào năm 2010.

- Về tổ chức trung gian tài chính trên TTCK:

+ Quy mô vốn của các công ty chứng khoán tăng mạnh (bình quân khoảng 500 tỷ đồng/ công ty ) và có sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm công ty chứng khoán lớn và các công ty chứng khoán qui mô nhỏ.

+ Các công ty quản lý quỹ sẽ triển khai nghiệp vụ  để tăng khả năng huy động vốn giữa trong và ngoài nước.

- Số lượng nhà đầu tư có khả năng tăng gấp 2-3 lần hiện nay ( đạt khoảng trên 500 nghìn tài khoản) và có sự gia tăng nhanh nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có thể chiếm tới 5% trong tổng số nhà đầu  tư.

II.Mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán năm 2008

- Duy trì hoạt động thị trường an toàn, hiệu quả trên cơ sở phát triển thị trường một cách ổn định, bền vững. Đưa mức vốn hóa thị trường lên khoảng 50% GDP.

- Tăng cường phối hợp chính sách ở tầm vĩ mô giữa Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước và các Bộ, ngành liên quan nhằm thúc đẩy quan hệ cung cầu trên thị trường, bảo đảm sự phát triển ổn định của thị trường.

- Hình thành thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết, thị trường trái phiếu chuyên biệt, áp dụng một số nghiệp vụ mới.

III.Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2008

1.Giải pháp vĩ mô

- Điều hành chính sách vĩ mô đảm bảo duy trì tốc độ phát triển nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, ổn định và bền vững, Kiểm soát lạm phát, xây dựng cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt theo tín hiệu thị trường.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là hoàn thiện môi trường pháp lý đồng bộ, rõ ràng, nhất quán, mở cửa hội nhập theo lộ trình đề ra, duy trì được xu hướng đầu tư dài hạn tại Việt Nam .

- Tăng cường tính công khai minh bạch của doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung theo hướng thông lệ quốc tế.

- Cải  cách hệ thống tài chính, đặc biệt là cái cách trong lĩnh vực tài chính ngân hàng theo cơ chế thị trường. Áp dụng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ thắt chặt. Chính phủ kiểm soát vốn trong phạm vi giới hạn an toàn.

2. Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán

2.1. Hoàn thiện khung pháp lý, thể chế và chính sách

- Đánh giá 1 năm triển khai thực thi Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định.

- Hoàn thành xây dựng Nghị định về phát hành riêng lẻ.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thu hẹp thị trường tự do, phát triển thị trường có tổ chức.

- Xây dựng Quy chế về giao dịch, công bố thông tin thị trường trái phiếu chuyên biệt.

- Xây dựng Quy chế về lưu ký, tổ chức giao dịch cổ phiếu của các Công ty đại chúng chưa niêm yết.

- Hoàn thành chính sách phí, lệ phí, chính sách thuế áp dụng đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.

- Nghien cứu xây dựng quy định về niêm yết cổ phiếu trên TTCK nước ngoài; quy định về quản lý chỉ số chứng khoán.

- Nghiên cứu xây dựng quy định về tài khoản ký quỹ, cơ chế giao dịch Repo.

- Nghiên cứu xây dựng về các sản phẩm chứng khoán phát sinh.

- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế đấu giá qua Sở GDCK, TTGDCK.

- Xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định giao dịch điện tử trong lĩnh vực Chứng khoán.

 

2.2 Tăng cường số lượng và chất lượng cung cầu cho thị trường

- Về phát triển Cung chứng khoán

+ Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa theo tín hiệu và điều kiện thị trường để tạo nguồn cung hàng hóa có chất lượng cho thị trường. Áp dụng linh hoạt các phương thức chào bán ( qua đấu giá, thỏa thuận, chào bán cho ccac1 đối tác chiến lược) để niêm yết trên TTCK.

+ Các công ty niêm yết, công ty đại chúng thực hiện tốt công bố thông tin theo quy định, tuân thủ quy định về quản trị công ty, các quy định khác liên quan.

 

- Về phát triển cầu chứng khoán

+ Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân góp vốn hình thành các quỹ đầy tư, đưa vào áp dụng công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ; cho phép các doanh nghiệp nhà nước được sử dụng các nguồn vốn không phải do ngân sách nhà nước  cấp để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài theo hướng tăng cường tính công khai minh bạch và chế độ báo cáo đăng ký đầu tư nước ngoài.

+ Công bố danh mục ngành nghề kinh doanh có kiểm soát tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài  để thu hút tốt hơn luồng vốn đầu tư nước ngoài và quản lý tốt hơn luồng vốn này.

+ Phối hợp tốt hơn các chính sách tài chính tiền tệ để tạo ra sự kích cầu linh hoạt và có hiệu quả, chuyển sang các phương thức mới kiểm soát vốn tín dụng vào chứng khoán hiệu quả hơn.

 

2.3 Phát triển các thị trường giao dịch chứng khoán

- Tái cấu trúc và phát triển thị trường có tổ chức

+ Thực hiện chuyển đổi TTGDCK HN, TTLKCK sang mô hình doanh nghiệp theo luật chứng khoán.

+Xây dựng thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt tại TTGDCK Hà Nội.

- Thu hẹp thị trường tự do

+ Thực hiện quản lý công ty đại chúng theo luật Chứng Khoán; thực hiện chế độ báo cáo, thông tin, quản trị doanh nghiệp.

+ Thực hiện kưu ký, giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết thông qua TTGDCK HN.

 

2.4. Nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức trung gian

- Xây dựng quy định về quản trị công ty và các quy trình kiểm soát nội bộ của công ty  chứng khoán, công ty quản lý quỹ; các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cần tăng cường quản trị công ty, quản lý rủi ro và thực hiện tốt kiểm soát nội bộ.

- Triển khai thực hiện quản lý tiền gửi đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư tại các ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất công nghệ.

- Hiện đại hóa về cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong giao dịch chứng khoán kết hợp với mở rộng mạng lưới dịch vụ ,liên kết các sản phẩm giữa chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, từng bước hình thành và phát triển mô hình các ngân hàng đầu tư.

 

3.Giải pháp về quản lý nhà nước TTCK

3.1.Tăng cường năng lực quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước

- Nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức bộ máy giám, sát thanh tra và cưỡng chế thực thi; bồi dưỡng nâng cao năng lực bộ máy quản lý, vận hành thị trường đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn thị trường.

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra đối với hoạt động thị trường, xử lý nghiêm các  trường hợp vi phạm.

- Phối kết hợp giữa Bộ Tài chính và NHNN trong việc trao đổi thông tin nắm bắt luồng tiền thông qua quản lý ngoại hối, giám sát các hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến TTCK như: các nghiệp vụ cầm cố, Repo, hoán đổi; trước hết đảm bảo chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với hoạt động này.

 

3.2.Tăng cường tính công khai minh bạch và chất lượng quản trị công ty

- Thực hiện nghiêm Quy chế quản trị công ty áp dụng với các công ty niêm yết, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư. Áp dụng các chuẩn mực quốc tế và khuyến cáo của tổ chức quốc tế IOSCO trên cơ sở một hệ thống kế toán, kiểm toán tốt.

- Cải cách thủ tục hành chính trong xét duyệt hồ sơ phát hành, cấp phép niêm yết, cấp phép thành lập  và hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán; minh bạch hoạt động quản lý, giám sát thị trường  của cơ quan quản lý.

3.3.Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

- Hoàn thiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán, TTGDCK để thực hiện giao dịch từ xa, đưa màn hình nhập lệnh về các công ty  chứng khoán.

- Tích cực triển khai thực hiện dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin ngành chứng khoán, tiến tới tự động hóa toàn bộ các hoạt động giao dịch, thanh toán, công bố thông tin, giám sát thị trường theo các chuẩn mực quốc tế.

- Các hoạt động nâng cấp công nghệ thông tin tại các Sở giao dịch chứng khoán, TTGDCK, TTLKCK phải gắn kết với nâng cấp công nghệ thông tin tại các công ty chứng khoán, thành viên lưu ký.

 

3.4.Nâng cấp hệ thống đào tạo hành nghề, đào tạo công chúng

- Hoàn thiện hệ thống đào tạo cấp phép hành nghề chứng khoán để đáp ứng với yêu cầu mới của thị trường, cải tiến hình thức thi tuyển, sát hạch và cấp phép hành nghề theo từng vị trí chuyên môn làm việc.

- Tăng cường đào tạo, phổ cập kiến thức về TTCK ra công chúng, mở các lớp miễn phí, các lớp đào tạo qua truyền hình, tập huấn cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp .

"Trích BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTCK NĂM 2007, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TTCK NĂM 2008 của UBCKNN"

 

» Diễn biến Hoạt động Thị trường Chứng khoán năm 2007 (26/02/2008)
» Thị trường Chứng khoán Việt Nam (26/02/2008)
» Tổng quan Kinh tế Việt Nam (20/02/2008)

Bottom
Copyright 2007 © VDFM
All rights reserved
Visitors: 53299
    Trang chủ       |      Giới thiệu      |      Thông tin       |      Sơ đồ Web      |       Liên hệ    
Website design by Webvietdesigns