Trang chủ Sơ đồ Web Cơ hội nghề nghiệp Liên hệ
 
Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Rồng Việt

 

Địa chỉ liên lạc:
Tầng 8, toà Viet Dragon, 
141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
Tel: (84 8) 3 823 7791
Fax: (84 8) 3 823 7792
Email: info@vdfm.com.vn
Website:
www.vdfm.com.vn

Website Links
Liên hệ

Tel: (848) 3.8237791
Fax:(848) 3.8237792

Trang chủ >> Diễn biến Hoạt động Thị trường Chứng khoán năm 2007
Diễn biến Hoạt động Thị trường Chứng khoán năm 2007

15:17:26, 24/01/2008

              I.VỀ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

1.Diễn biến giao dịch trên thị trường

1.1        Hoạt động giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Tính từ đầu năm (02/01) đến ngày 28/12/2007, Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK TP.HCM) đã thực hiện được 248 phiên giao dịch với tổng khối lượng chứng khoán được giao dịch đạt hơn 2,389 tỷ chứng khoán, tương ứng với giá trị 245.485 tỷ đồng ( trong đó cổ phiếu là gần 1,814 tỷ cp, tương ứng với giá trị 200,760 tỷ đồng và chứng chỉ quỹ đầu tư là hơn 196 triệu cc, tương ứng với 5,262 tỷ đồng). Bình quân đạt 951 tỷ đồng/phiên gia dịch. Chỉ số VN-Index đạt 927,02 điểm vào phiên giao dịch ngày 28/12/2007, tăng 185,75 điểm so với phiên giao dịch ngày 02/01/2007 là 741,27 điểm.

1.2        Hoạt động giao dịch trên TTGDCK Hà Nội

Tính từ đầu năm (02/01) đến ngày 28/12/2007, TTGDCKHN đã thực hiện được 248 phiên giao dịch với tổng khối lượng chứng khoán được giao dịch là hơn 1,364 tỷ chứng khoán, tương ứng với giá trị 140,943 tỷ đồng ( trong đó cổ phiếu được giao dịch là 612,04 triệu cổ phiếu , tương ứng với hơn 63,422 tỷ đồng; giao dịch trái phiếu là 75,273 triệu trái phiếu, tương ứng với hơn 77,521 tỷ đồng). Bình quân đạt gần 568 tỷ đồng/phiên giao dịch tăng gần 46% so với 323,55 điểm vào ngày 28/12/2007, tăng 81,63 điểm so với phiên giao dịch ngày 02/01/2007 là 241,92 điểm.

 

2.Về hoạt động đấu giá cổ phần hóa

Trong năm 2007, Sở GDCK Tp.HCM, TTGDCK Hà Nội tổ chức được 114 phiên đấu giá  với số cổ phần bán được là 765,39 triệu cổ phần

 

1

(chiếm 94,26% tổng số cổ phần chào bán) đạt giá trị 47.285 tỷ đồng. Việc tổ chức đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã cải thiện rõ rệt tính minh bạch cũng như tăng hiệu quả của việc bán cổ phần nhà nước so với trước đây.

 

3.Về hoạt dộng của các tổ chức niêm yết, quản lý công ty đại chúng

              Hiện đã có 849 công ty đại chúng mà các tỉnh thành, ngành thực hiện đăng ký công ty đại chúng.

              Tính từ đầu năm đã có 59 công ty được cấp phép niêm yết. ( Tổng số công ty niêm yết trên toàn thị trường là 253 công ty). Trong đó trên Sở GDCK TPHCM 32 công ty và 1 chứng chỉ quỹ và trên TTGDCK HN 27 là công ty. Nhìn chung các công ty niêm yết đều đạt mức lợi nhuận khả quan và có sự tăng trưởng tốt, đều vượt mức kế hoạch đề ra từ đầu năm.

 

4.Huy động vốn của các doanh nghiệp

-                UBCK đã chấp nhận dăng ký chào bán cho hơn 2,68 tỷ cổ phiếu, tương ứng với khoảng trên 50 nghìn tỷ đồng ra công chúng cho 192 công ty; 3,968 triệu trái phiếu tương ứng với 4,250 tỷ đồng cho 4 Ngân hàng thương mại cổ phần; 35 triệu chứng chỉ quỹ tương ứng với 350 tỷ đồng cho Quỹ tăng trưởng Manulife, Quỹ VF4. Tính chung cả hoạt động phát hành, đấu giá trên thị trường chính thức đạt gần 100.000 tỷ đồng ( gấp gần 3 lần so với năm 2006).

-                Về hoạt động đấu thầu trái phiếu: Trong năm 2007, TTGDCK HN đã thực hiện 44 đợt đấu thầu trái phiếu với tổng số tiền  thanh toán là trên 18.000 tỷ đồng.

 

5.Về hoạt động của các tổ chức trung gian

- UBCK đã cấp phép hoạt động cho 21 Văn phòng đại diện Công ty quản lý quỹ; 06 Văn phòng đại diện Công ty chứng khoán.

- Trong năm 2007 đã có 23 công ty chứng khoán; 08 công ty quản lý quỹ và 04 Quỹ đầu tư chứng khoán được cấp phép hoạt động (tổng số Công ty chứng khoán được UBCK cấp phép hoạt động cho đến nay là 78 công ty và Công ty quản lý quỹ là 25 công ty).

- Nhìn chung các công ty chứng khoán đã tích cực thực hiện công tác tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, phát hành cổ phiếu, tổ chức bán đấu giá cổ phần hóa.

- Các công ty chứng khoán đã hoạt động lâu năm và một số công ty chứng khoán mới ai hoạt động có kết quả kinh doanh khả quan.

- Do tốc độ phát triển của thị trường quá nhanh, hệ thống công nghệ tin học tại các công ty chứng khoán còn hạn chế, đặc biệt là bộ phận liên quan đến đặt lệnh, công tác lưu ký, thanh toán bù trừ dẫn đến tình trạng quá tải trong hoạt động của các công ty chứng khoán, làm nhiều nhà đầu tư phàn nàn. UBCK đã tổ chức kiểm tra và nhắc nhở một số công ty chứng khoán đảm bảo cho hoạt động giao dịch được công khai, công bằng, mở rộng mạng lưới chi nhánh, đại lý nhận lệnh.

 

6.Về hoạt động đầu tư nước ngoài

 

 Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là gần 7.900 tài khoản ( cá nhân là gần 7.400 tài khoản và tổ chức là 500 tài khoản ), tăng gấp 3 lần so với năm 2006. Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ từ 25-30% cổ phần của công ty niêm yết, và doanh số giao dịch chiếm khoản 18% giao dịch toàn thị trường. Giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị  trường chính thức ước đạt 7,6 tỷ USB ( nếu tính cả thị trường không chính thức ước đạt gần 20 tỷ USB ), tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2006.

 

II.VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

1.Hoàn thiện khung pháp lý, chính sách

- Về cơ bản hoàn thành các văn bản hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán.

- Xây dựng và được Bộ Tài chính phê duyệt Đề án thị trường giao dịch trái phiếu chuyên biệt tại TTGDCKHN, Đề án lưuký, giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết ( dự kiến đưa vào hoạt động vào quý II/2008).Xây dựng đề án phí và lệ phí cho TTCK, đề án giám sát TTCK.

- Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ vể việc thu hẹp thị trường tự do phát triển thị trường chính thức. Đang triển khai xây dựng Nghị định của chính phủ về phát hành chứng khoán riêng lẻ.

 

2. Quản lý, giám sát hoạt động thị trường

- UBCK đã tập trung tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý một số thành viên thị trường và các cá nhân vi phạm các qui định về chứng khoán và TTCK; Trong năm 2007 đã xử phạt 83 tổ chức, cá nhân ( trong đó có 20 cá nhân; phạt tiền 73 trường hợp, cảnh báo 09 trường hợp và cảnh báo cộng phạt tiền 01 trường hợp ) vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

 

3. Chỉ đạo hoạt động của Sở GDCK, TTGDCK, TTLKCK

- Thực hiện chuyển TTGDCK TP.HCM thành Sở giao dịch chứng khoán theo  Quyết định số 599/2007/QĐ- TTg ngày 11/5/2007  của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Trung tâm GDCK Tp.HCM triển khai phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục vào ngày 30/7/2007 .

- Chỉ đạo TTGDCK HN triển khai xây dựng hệ thống giao dịch từ xa.

- Chỉ đạo TTLKCK nâng cấp hệ thống lưu ký và xây dựng đề án lưu ký cho chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết.

 

III. MỘT SỐ HẠN CHẾ TỒN TẠI

 

Một là, tuy qui mô thị trường đã lên cao, song quan hệ cung và cầu chứng khoán nhiều lúc mất cân đối gây nên những biến động cho thị trường, do vậy thị trường chứng khoán hoạt đông chưa thực sự ổn định vững chắc.

Hai là, hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thị trường cần được tiếp tục hoàn chỉnh, đặc biệt đối với những hoạt động mới phát sinh như giao dịch repo, cầm cố chứng khoán, giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết tại các công ty chứng khoán.

 

Ba là, tính công khai minh bạch của TTCK thông qua công bố thông tin của công ty niêm yết đã từng bước được nâng lên, tuy nhiên nội dung, chất lượng và thời gian công bố thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu cho công tác quản lý và thông tin cung cấp cho thị trường.

 

Bốn là, hoạt dộng của thị trường chứng khoán tự do còn khá rộng, thiếu tính công khai, minh bạch, không được tổ chức quản lý và giám sát nên khả năng xảy ra rủi ro rất cao, gây mất ổn định cho thị trường chính thức và cả hệ thống  tài chính.

 

Năm là, hệ thống cơ sở hã tầng, đặc biệt về hệ thống công nghệ thông tin của sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm GDCK, công ty chứng khoán cho thấy có bất cập trước sự phát triển quá nhanh của thị trường đòi hỏi cần phải có sự đầu tư, nâng cấp hệ thống."Trích BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTCK NĂM 2007, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TTCK NĂM 2008 của UBCKNN"

» Thị trường Chứng khoán Việt Nam (26/02/2008)
» Tổng quan Kinh tế Việt Nam (20/02/2008)

Bottom
Copyright 2007 © VDFM
All rights reserved
Visitors: 53367
    Trang chủ       |      Giới thiệu      |      Thông tin       |      Sơ đồ Web      |       Liên hệ    
Website design by Webvietdesigns