Trang chủ Sơ đồ Web Cơ hội nghề nghiệp Liên hệ
 
Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Rồng Việt

 

Địa chỉ liên lạc:
Tầng 8, toà Viet Dragon, 
141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
Tel: (84 8) 3 823 7791
Fax: (84 8) 3 823 7792
Email: info@vdfm.com.vn
Website:
www.vdfm.com.vn

Website Links
Liên hệ

Tel: (848) 3.8237791
Fax:(848) 3.8237792

Trang chủ >> Thông tin
Thông tin
CBTT Biên bản & Nghị quyết họp HĐQT
14:53:29, 06/04/2022   Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long công bố Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 05/04/2022. Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết:   tại đây ... xem thêm »
Công bố Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
11:21:43, 06/04/2022 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long công bố Biên bản họp bầu Trưởng Bản kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 diễn ra ngày 06/04/2022. Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết:   tại đây   ... xem thêm »
CBTT Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
11:20:10, 05/04/2022 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long công bố Biên bản -   Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2021 với các nội dung chính như sau: -           Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành, Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. -           Thông qua phân phối lợi ... xem thêm »
Báo cáo thường niên năm 2021
09:08:14, 09/03/2022 Báo cáo thường niên năm 2021 Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết:  tại đây ... xem thêm »
Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021
16:30:00, 07/03/2022 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2021   tổ chức vào lúc 09h00 ngày 05/04/2022. Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết :  tại đây   ... xem thêm »
Công bố đơn từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát
13:19:33, 07/03/2022 Công bố đơn từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát Ngày 07/03/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long (Công ty) nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát Công ty trước nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể: -           Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Hắc Hải. - ... xem thêm »
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
14:35:39, 25/02/2022 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 05/04/2022. Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết: tại đây Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Báo cáo An toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán
12:06:58, 25/02/2022 Báo cáo An toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết : tại đây Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
12:02:19, 25/02/2022 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết : tại đây Nguồn: VDFM ... xem thêm »
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5, ngày 17/02/2022
10:56:33, 21/02/2022   Công bố  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 17/02/2022. Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết :  tại đây ... xem thêm »

Bottom
Copyright 2007 © VDFM
All rights reserved
Visitors: 53326
    Trang chủ       |      Giới thiệu      |      Thông tin       |      Sơ đồ Web      |       Liên hệ    
Website design by Webvietdesigns